Tanuki-Czytelnia

Tanuki.pl

Wyszukiwarka opowiadań

Otaku.pl

Opowiadanie

Przewodnik dla ogryzkujących

Autor:Redakcja Tanuki.pl
Dodany:2011-10-19 22:49:41
Aktualizowany:2011-11-05 21:04:41Tanuki.pl to strona poświęcona przede wszystkim komiksom i filmom animowanym stworzonym przez autorów japońskich, koreańskich oraz chińskich i jednocześnie wydanym w jednym z tych państw. Dlatego w celu uniknięcia bałaganu dla "ogryzków" postanowiliśmy przyjąć podobne kryteria. Podstawowa zasada jest dosyć prosta i sprowadza się do tego, że zarówno autor, jak i wydanie powinny pochodzić z jednego z trzech ww. państw. Oczywiście istnieją wyjątki. Najważniejsze to tzw. doujinshi (chociaż tu też istnieją pewne ograniczenia) i film aktorski, zwany niekiedy „live action”, a także niektóre koprodukcje. Natomiast raczej nie przyjmujemy utworów jedynie inspirowanych twórczością japońską, koreańską lub chińską (np. tylko rysowanych w „stylu mangowym”) - ich ogryzki lub recenzje zamieszczamy tylko wtedy, gdy mają odpowiedni pierwowzór i z jakiegoś powodu są istotne dla polskiego czytelnika (jak np. emitowany w Polsce film Dragonball: Ewolucja). W razie wątpliwości, w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę miejsce publikacji - jeżeli jest nim jedno z trzech wspomnianych na wstępie państw, szansa że tytuł znajdzie się w naszej bazie rośnie. Oczywiście ostateczną decyzję podejmuje redakcja. Pamiętajcie, że my też jesteśmy tylko ludźmi, nie wszystko czytaliśmy czy oglądaliśmy, a niektóre informacje wcale nie są oczywiste i łatwe do znalezienia. Dlatego zachęcamy, aby w przypadkach wątpliwych i niejednoznacznych, a tych bywa całkiem sporo, kontaktować się z nami - może zdarzyć się tak, że utwór na pierwszy rzut oka nie spełniający wymogów, jednak zostanie przyjęty


Jak postępować, aby mieć pewność że ogryzek zostanie przyjęty


1. Przed dodaniem ogryzka koniecznie sprawdź, czy już nie znajduje się on w bazie! Pamiętaj, że tytuły w językach Dalekiego Wschodu mogą w być zapisywane w różny sposób, tak więc korzystając z wyszukiwarki wypróbuj kilka najbardziej prawdopodobnych możliwości. Spróbuj także wyszukać ogryzek po tytule w języku angielskim.

2. Po kliknięciu na „dodaj ogryzek”, postaraj się wypełnić jak najwięcej pól. W szczególności dotyczy to roku rozpoczęcia i zakończenia emisji lub wydawania danego utworu oraz okładki w przypadku komiksu. Weź pod uwagę, że - szczególnie w przypadku komiksów - może istnieć kilka utworów o takim samym lub bardzo zbliżonym tytule. W takiej sytuacji w miejscu na opis dobrze jest podać informacje o autorze.

3. Jako tytuł podstawowy podaj tytuł wydania polskiego, o ile takowe istnieje. Jeżeli wydania polskiego nie ma, jako podstawowy przyjmujemy tytuł kraju pochodzenia (Japonii, Korei czy Chin). Jako tytuły dodatkowe możesz podać tytuły w języku angielskim (niekiedy także francuskim), oraz tytuły w znakach japońskich, koreańskich i chińskich.

4. Ogryzki filmów aktorskich (tzw. „live action”) przyjmujemy tylko wtedy, gdy dany film został zrealizowany na podstawie komiksu lub filmu animowanego. Jeżeli film aktorski i film animowany mają wspólny pierwowzór w postaci np. powieści lub słuchowiska radiowego, ogryzek takiego filmu nie zostanie przyjęty. Ogryzków aktorskich filmów erotycznych nie przyjmujemy wcale, niezależnie od pierwowzoru.

5. Ogryzki krótkich, niesamodzielnych komiksów (tzw. „oneshotów”) przyjmujemy tylko wtedy, jeżeli nie zostały one wydane w ramach antologii. Jeżeli oneshot został wydany w ramach antologii, należy dodać ogryzek antologii.

6. Ogryzki artbooków przyjmujemy zawsze, jeżeli związane są one z komiksem lub filmem animowanym który już ma ogryzek w bazie. W innych przypadkach, przed dodaniem ogryzka należy skontaktować się z redakcją celem ustalenia, czy ogryzek danego artbooka może zostać opublikowany.

7. Ogryzki komiksów amatorskich (tzw. „doujinshi”) przyjmujemy tylko wtedy, jeżeli ich twórcą jest osoba, która opublikowała wcześniej w normalnym wydawnictwie (tzn. nie nakładem własnym) co najmniej jeden komiks.

8. W przypadku utworów starych (z lat 80. i starszych) wskazane jest podanie przez prywatną wiadomość odnośnika do strony, z której zostały zaczerpnięte informacje o utworze. Brak takich informacji może skutkować niemożnością weryfikacji, a w konsekwencji odrzuceniem ogryzka.

9. Jeżeli dodawanemu ogryzkowi chcesz nadać wyróżnik „+18” upewnij się, że może on zostać opublikowany w portalu Tanuki.pl (patrz niżej „Przyczyny odrzucania ogryzków”). W przypadku wątpliwości zapytaj przez prywatną wiadomość kogoś z redakcji. Jeżeli masz wątpliwości, czy ogryzek zawiera treści kwalifikujące go do nadania wyróżnika „+18” (np. erotyka lub przemoc), jednocześnie z ogryzkiem wyślij prywatną wiadomość z wyjaśnieniem odnośnie treści utworu.

10. W przypadku mang, jeśli istnieje kilka pozycji o takim samym tytule, lub jeśli tytuł jest krótki i mało charakterystyczny, dobrze jest przy dodawaniu ogryzka podać w tytule w nawiasie nazwisko jednego z autorów. Nawet jeśli zostanie ono usunięte w trakcie zatwierdzania ogryzka, bardzo pomoże i przyspieszy pracę redaktora


Czego unikać przy dodawania ogryzków


1. Nie dodawaj ogryzków „na zapas”, tj. utworów których nie znasz. Z doświadczenia wiemy, że w takich ogryzkach pojawia się najwięcej błędów i dostarczają one najwięcej pracy redakcji.

2. Nie dodawaj ogryzków utworów nie wydanych poza krajem pochodzenia (tj. poza Japonią, Koreą czy Chinami). Najprawdopodobniej informacje o takim utworze będą bardzo skąpe, a szansa że w redakcji znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie je zweryfikować - niewielka.

3. Nie dodawaj masowo ogryzków! Nawet jeśli chcesz zaproponować większą liczbę tytułów, najlepiej zrobisz, dodając po kilka ogryzków i czekając z propozycjami nowych na zatwierdzenie poprzedniej partii. Nie tylko ułatwi to pracę redaktorom zatwierdzającym ogryzki, ale także i Tobie: jeśli się okaże, że Twoje ogryzki z jakichś przyczyn formalnych nie kwalifikują się do dodania, dostaniesz o tym informację, zanim włożysz w ich przygotowanie mnóstwo pracy. Jeżeli masz zamiar jednorazowo dodać większą (od dziesięciu wzwyż) partię ogryzków, lepiej skonsultuj to wcześniej z redakcją odpowiedniego działu.

4. Przyjmujemy wyłącznie okładki wydań polskich lub kraju pochodzenia komiksu (Japonii, Korei lub Chin). Z tego względu prosimy o niezamieszczanie okładek wydań w innych krajach. Zwróć uwagę na jakość okładki - okładka o niskiej jakości, „rozpikselowana”, nie zostanie przyjęta. Prosimy również o niedodawanie okładek przetworzonych przez autorów nielegalnych tłumaczeń (tzw. „skanlacji”).


Przyczyny odrzucania ogryzków:


1. Tytuł nie istnieje - redaktorom zatwierdzającym ogryzki nie udało się zidentyfikować tego tytułu. Sprawdź, czy został on prawidłowo wpisany i czy dodawana pozycja ma związek z mangą lub anime.

2. Tytuł nie kwalifikuje się do opublikowania - najczęściej oznacza to tytuł niemający związku z tematyką portalu (np. amerykański film aktorski lub serial animowany) lub z innych powodów niezakwalifikowany do opublikowania.

3. Tytuł niejednoznaczny - na podstawie wprowadzonych informacji nie da się jednoznacznie stwierdzić, o jakie film lub komiks chodzi. Aby ogryzek mógł zostać dodany, podaj dodatkowe informacje, umożliwiające jednoznaczną identyfikację tytułu.

4. W bazie istnieje rekord dla tego tytułu - dołączony do tego powodu odrzucenia link wskaże Ci, pod jakim tytułem interesująca Cię pozycja znalazła się w naszej bazie.

5. Tytuł nie miał jeszcze premiery - nie przyjmujemy do bazy filmów, których emisja jeszcze się nie rozpoczęła (lub nie miały premiery kinowej albo wydawniczej), nawet jeśli termin premiery jest niedaleki. Wprowadź ogryzek ponownie po premierze.

6. Tytuł nie został wydany w postaci tomiku - nie przyjmujemy ogryzków komiksów publikowanych wyłącznie w magazynach (niemających jeszcze wersji tomikowej), jak również komiksów publikowanych wyłącznie w internecie (tzw. „webmangi”, „webkomiksów”). Wyjątek stanowią omawiane wyżej „oneshoty”.

7. Brak pierwowzoru w postaci komiksu lub filmu animowanego - jak wyżej, nie przyjmujemy ogryzków lub recenzji filmów nie mających tego rodzaju pierwowzorów. To samo tyczy się filmów fabularnych albo niejapońskich komiksów, na podstawie lub na motywach których stworzono mangę lub anime.

8. Hentai doujinshi - dział Tanuki-Manga przyjmuje niektóre doujinshi, jednak decyzją redakcyjną zostały spośród dopuszczalnych tytułów wyłączone te o charakterze erotycznym.

9. Sceny erotyczne z udziałem nieletnich - ogryzek odrzucony ze względu na ustawowy zakaz propagowania tego rodzaju treści.

10. Nie odpowiada przyjętej polityce dotyczącej tytułów zawierających treści erotyczne - ogryzek został uznany za sprzeczny z polityką redakcyjną (prawdopodobnie zawierający „zbyt mocną” pornografię).

11. Podane informacje są niewystarczające, niemożliwe do zweryfikowania lub sprzeczne - ten powód odrzucenia może pojawić się w sytuacji, gdy informacje podane w ogryzku są zbyt skąpe, a redakcji nie udało się ustalić, o jaki tytuł właściwie chodzi.